Violetta Margasińska

OKRĘG 2 – sołectwo Barczyzna, sołectwo Nekielka

 

O MNIE

Mam 40 lat i szczęśliwą rodzinę. Jestem mamą czteromiesięcznego synka. Od urodzenia mieszkam we wsi Barczyzna. Gmina Nekla jest moją małą ojczyzną. Skończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.  Z wykształcenia jestem geografem i posiadam państwowe uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii. Jestem szkoleniowcem i certyfikowanym kierownikiem projektów. Czas wolny najchętniej spędzam na wycieczkach rowerowych i pieszych – leśnych lub górskich. Lubię literaturę oraz kino, zwłaszcza polskie z lat 70. i 80., czeskie i skandynawskie. Interesuję się też rękodziełem.

 

DOŚWIADCZENIE I OSIĄGNIĘCIA

Sprawy dotyczące naszej gminy były mi zawsze bliskie.

W pracy magisterskiej analizowałam środowisko przyrodnicze gminy pod kątem jego wpływu na użytkowanie terenu, brałam udział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy. Od czasu studiów działałam w Nekielskim Towarzystwie Ekologicznym, pełniąc z czasem funkcję prezeski.

Nasze działania obejmowały m.in. ochronę interesów mieszkańców i środowiska przyrodniczego przed niebezpiecznymi zamierzeniami inwestycyjnymi.

Działałam w Społecznym Komitecie Renowacji Cmentarzy Olęderskich. Efektem wspólnej pracy było stworzenie Szlaku Cmentarzy Olęderskich. Angażowałam się również w wiele inicjatyw, pracując w Gimnazjach w Zasutowie i Targowej Górce. Zajmowałam się wdrażaniem systemów informatycznych w urzędach i placówkach medycznych. Ostatnio współpracowałam z organizacjami pozarządowymi i samorządami w zakresie pozyskiwania środków unijnych na programy społeczne i zdrowotne dla seniorów, dzieci oraz kobiet w ciąży.

Moja praca zawodowa pozwoliła mi na nabycie licznych kompetencji, co umożliwia spojrzenie na wiele zagadnień z różnych perspektyw.

 

Pojawienie się na świecie mojego syna skłoniło mnie do myślenia o tym, co możemy zrobić, żeby poprawić jakość życia na wsi. Szanse na urzeczywistnienie tych celów widzę we wspólnym działaniu samorządu i mieszkańców.  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

 

CELE

Wspólnota  mieszkańców:

  • Stworzenie systemu konsultacji społecznych
  • Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych
  • Stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz  i n t e g r a c j a  mieszkańców

 

Przyjazna przestrzeń i zdrowe środowisko :

  • Poprawa infrastruktury drogowej oraz oświetlenie wsi
  • Kształtowanie ładu przestrzennego
  • Zintensyfikowanie programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Pozyskiwanie środków unijnych
  • Termomodernizacja i odnawialne źródła energii
  • Dbałość o środowisko naturalne

 

Materiał wyborczy finansowany przez KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW.