Marta Bagrowska Szalaty

Okręg wyborczy nr 10 Miasto Nekla – ulice:
Antoniego Kosińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Gerarda Linke, Konopnickiej, Mikołaja Reja, Orzeszkowej, Parkowa, Słowackiego, Zdzisława Beutlera, Zofii Nałkowskiej

 

O MNIE

Mam 37 lat. Z wykształcenia jestem technikiem Technologii Żywienia i BHP. Jestem mężatką i mamą dwóch synów. Kocham zwierzęta i przyrodę. Lubię podróżować i rozwijać swoje pasje.

 

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA

W pracy zawodowej zajmowałam się eksportem, zaopatrzeniem , sprzedażą i BHP. Moja praca wymaga ode mnie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi i dobrej komunikacji.  Dzięki temu nie boję się nowych wyzwań. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym szkoły , udzielam się w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Nekli. Bliskie są mi  sprawy Nekli i jej mieszkańców. Chcę by życie TUTAJ stawało się LEPSZE i wygodniejsze.

 

CELE

  • Efektywne wykorzystanie Funduszy Unijnych
  • Powrót Nekielskiego Ośrodka Kultury do odrestaurowanej i zmodernizowanej starej Wozowni
  • rewitalizacja parku Nekielskiego, ścieżek spacerowych, miejsc wypoczynku
  • praca na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomyk’ oraz bliskiej memu sercu sekcji szachowej
  • przedstawienie szerszemu ogółowi dokonań sportowych naszej młodzieży, srebrnych i złotych medalistów
  • uaktywnienie społeczne młodzieży, zachęcenie do aktywnego włączenia się w powstanie miejsca spotkań młodzieży
  • rewitalizacja przestrzeni wokół dworca PKP

 

Materiał wyborczy finansowany przez KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW.