KANDYDACI NA RADNYCH

Kandydaci na radnych KWW Inicjatywa Mieszkańców

Wybory samorządowe 2018

Opublikowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Mieszkańców Piątek, 19 października 2018

 

Materiał wyborczy finansowany przez KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW.