Leokadia Zofia Sip

Okręg wyborczy nr 13 Miasto Nekla – ulice: Bolesława Prusa, cz. ulicy Chopina (numery nieparzyste od 35-43A oraz parzyste od 50-64), cz. ulicy Długiej (numery nieparzyste od 1-7 oraz parzyste od 2-24), Reymonta, Sienkiewicza, Sikorskiego od nr 33 do nr 44, Słoneczna, Staszica.

 

O MNIE

Mam 60 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe, zdobyłam uprawnienia do kierowania placówkami oświaty ODN – Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Przez 34 lata pracowałam jako dyplomowana nauczycielka przedszkola „Miś Uszatek” , realizując założenia programowe z edukacji przyrodniczo – matematycznej i plastycznej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Mam dwie dorosłe córki i wnuczkę Sophie, 4 siostry i brata oraz wielu przyjacioł. Interesuję się kulturą i kreatywnie spędzam wolny czas.

 

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA

Aktywnie działam w środowisku realizując i koordynując projekty z zakresu edukacji regionalnej, między innymi „Wielkopolski Styl”. Promując lokalną twórczość wydałam „Album twórców gminy Nekla”. Organizowałam wiele wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Brałam udział w szkoleniach i warsztatach :  „Komunikacja w społeczności lokalnej”,  „Szkoła liderek rozwoju lokalnego”,  „Myślenie projektowe”,  „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.

Jestem kobietą, dlatego też są mi bliskie sprawy kobiet. Pragnę, aby ich głosy miały wpływ na decyzje zapadające we władzach gminy.  Biorę udział w uroczystościach patriotycznych. Wierzę, że RAZEM angażując się w ważne dla mieszkańców sprawy będziemy ze sobą rozmawiać,  proponować,  dyskutować  i co najważniejsze współtworzyć naszą gminę i naszą wspólną przestrzeń.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – w każdym z Nas jest ogromny potencjał, który można spożytkować dla wspólnego dobra.

 

CELE

Po pierwsze mieszkańcy:

  • powstanie przy Urzędzie Gminy Rady Senioralnej
  • zapewnienie seniorom naszej gminy miejsca spotkań i wszelakiej aktywności życiowej
  • propagowanie idei wzajemnej pomocy wśród mieszkańców oraz oferta kulturalna atrakcyjna dla każdego mieszkańca
  • tworzenie przestrzeni na debaty społeczne dotyczące ważnych spraw lokalnych, wiejskich i miejskich
  • rewitalizacja nekielskiego parku

 

Materiał wyborczy finansowany przez KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW.