Stanisław Nowak

Okręg wyborczy nr 14 Sołectwa: Gąsiorowo, Kokoszki, Stępocin

 

O MNIE

Mam 66 lat. Urodziłem się w Gąsiorowie w rodzinie chłopskiej. Całe życie przepracowałem w gospodarstwie. Obecnie na emeryturze. Jestem żonaty, mam czwórkę dorosłych dzieci, 12 wnuków i jednego prawnuka – po pradziadku Staś. Od najmłodszych lat ciągnie mnie do pracy społecznej i działań na rzecz ludzi.

 

DOŚWIADCZENIE I OSIĄGNIĘCIA

Ponieważ w ulotce Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Mieszkańców nie było zbyt wiele miejsca na pisanie o sobie, dlatego pragnę  podzielić się z Państwem opowieścią o mojej wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Robię  to, by przekonać mieszkańców, że „Razem możemy więcej”.

Urodziłem się na wsi i nadal mieszkam na wsi. Od miasta, szkoły, kościoła, sklepu dzieliły nas kilometry polnych, często nieprzejezdnych dróg. Kiedy w latach siedemdziesiątych jako młody chłopak zostałem wybrany sołtysem, byłem przekonany, że dobra droga jest osią postępu i rozwoju naszej okolicy. Z moimi kolegami, sąsiadami i mieszkańcami naszej wsi, wspólnym wysiłkiem, swoim sprzętem i paliwem zaczęliśmy naprawiać te nasze drogi: obecnie gminne (Gąsiorowo-Chwałszyce) oraz obecnie powiatową (Gąsiorowo-Kokoszki). Nawoziliśmy na te drogi setki ton piasku ze żwirowni, ze Stępocina oraz żużla z fermy drobiu, z Gierłatowa. W ten sposób staraliśmy się utrzymać te drogi przejezdne. Najgorsze były roztopy wiosenne. Nasze dzieci chodziły pieszo do szkoły 4 kilometry. Więc zorganizowaliśmy ich dowóz, Specjalnie przystosowaliśmy do tego wóz konny i na zmiany go ciągnęliśmy. Prowadziliśmy również wycinkę krzaków i wystających konarów, gałęzi oraz wiele innych prac porządkowych. Cieszę się, że udało mi się zmobilizować mieszkańców do tych czynów społecznych, za co im gorąco dziękuję. Dzisiaj też uważam, że wspólna praca najlepiej jednoczy ludzi.  Nasze wysiłki i moje wystąpienia jako sołtysa i członka Komisji przy Radzie Gminy przyniosły rezultaty w postaci decyzji o budowie drogi Gąsiorowo-Chwałszyce, a w późniejszym okresie Gąsiorowo-Kokoszki. Wreszcie byliśmy połączeni ze światem, lecz nasza radość nie trwała długo, bo podczas budowy autostrady A2 drogi te zostały zrujnowane. Taką pamiątkę mamy do dzisiaj. Po mojej interwencji położono na drodze powiatowej Gąsiorowo-Podstolice na części nowy dywanik, ale 700 metrów do dzisiaj straszy dziurami i spękaniami. Jak tylko jadę tymi drogami, to serce mi się kraje. Bo szosy to olbrzymi majątek i dorobek naszego społeczeństwa, którego nie wolno dewastować.

W mojej wieloletniej działalności samorządowej jako sołtys, członek komisji Rady Gminy oraz radny Rady Miasta i Gminy zawsze zabiegałem o budowę dróg, ich remonty oraz bieżące utrzymanie. Wspólnym sukcesem jest również odmulanie i oczyszczenie z krzaków, gałęzi i trzciny 5 kilometrowego odcinka Kanału Opatowskiego. Wreszcie wielu rolnikom przestało zagrażać zalanie i podtopienie pól. Również piwnice mieszkańców przestały być zalewane wodą, Przy niewielkich stosunkowo nakładach finansowych udało się wykonać wielką pracę. Jest to wspaniały przykład jak można spożytkować fundusz sołecki w połączeniu z inicjatywą społeczną. Pokłosiem tego było założenie Spółki Wodnej Gąsiorowo. Nasz sukces odbił się szerokim echem po całym powiecie. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden wspólny wysiłek organizatorski, którego pomysłodawcą byłem ja, jako ówczesny działacz Solidarności Rolników Indywidualnych. Chodziło o naszą Spółdzielnię Kółek Rolniczych Nekla, po wielu zabiegach udało się nam przekształcić nasze SKR w Zrzeszenie Kółek Rolniczych. Nie obowiązywała nas ustawa o spółdzielczości, członkowie Kółek Rolniczych mogli więc podzielić majątek w postaci maszyn i sprzętu między poszczególne wsie. Do dzisiaj Kółko Rolnicze działa w Targowej Górce.

Jako członek Banku Spółdzielczego Nekla (obecnie Kostrzyn Wlkp) przewodniczyłem Radzie Nadzorczej wiele lat, a następnie pełniłem funkcję wiceprezesa. Był to trudny okres transformacji po 1989 roku i reformy Balcerowicza. Były nietrafione kredyty, brak środków, nieprzewidywalność dochodów w gospodarstwach rolnych. W późniejszym okresie staraliśmy się o oddłużenie zaległych kredytów. Pomimo trudnych sytuacji, Bank do nikogo nie wysyłał komornika, a to jest zasługa ludzkiego podejścia społeczników działających w organach Banku Spółdzielczego.

Moje dzieci uczęszczały do szkoły w Targowej Górce. Jako rodzic zostałem wybrany do Rady Rodziców na funkcję zastępcy przewodniczącego, a na drugą kadencję jako przewodniczący. Przede wszystkim trzeba było wypracować nowy statut, gdyż poprzedni był stworzony dla Komitetu Rodzicielskiego w innym systemie. Udało się nam pogodzić oczekiwania Kuratorium Oświaty, dyrekcji szkoły i rodziców. Oprócz statutowej działalności zaangażowany byłem w budowę nowej sali gimnastycznej. Organizowaliśmy dzieciom różne imprezy, np. Gwiazdora z paczkami, baliki karnawałowe, kuligi z ogniskiem oraz bale charytatywne. W tamtych czasach nie znaliśmy pojęcia „szukać sponsorów”. Sponsorami byli ci, którzy coś zrobili własnymi rękoma dla szkoły, dla dzieci lub goście na balach charytatywnych.

W tej, być może, przydługiej opowieści o sobie chciałem Wyborcy pokazać, że jestem cierpliwy i wytrwały oraz uparcie dążę do zrealizowania celów. Potrafię przekonać ludzi do słusznych działań i zaangażowania na rzecz lokalnego środowiska. Zawsze starałem się reprezentować interesy społeczeństwa i być w poglądach niezależnym. To pozwala mi do niektórych spraw zachować dystans i obiektywny osąd. Urodziłem się na wsi i od najmłodszych lat codziennie podziwiałem i podziwiam wiejski krajobraz. Dlatego boleję nad każdym utraconym drzewem i nad każdą zniszczoną rośliną. Chcę aby nasze wsie były coraz piękniejsze i żyły w zgodzie z naturalnym środowiskiem. W 2010 roku zostałem radnym Miasta i Gminy Nekla. Wyborcy obdarzyli mnie mandatem zaufania i poparli w głosowaniu mój program wyborczy. Niestety wszystkiego w tej jednej kadencji nie udało się zrealizować.

 

 

CELE

1. INFRASTRUKTURA DRÓG

 • modernizacja drogi do Chwałszyc (poszerzenie jezdni i nowy dywanik, obudowanie przepustu i barierki)
 • dokończenie naprawy drogi we wsi
 • poszerzenie przepustu i barierki w kierunku państwa Janiszewskich i Frąckowiaków
 • obudowanie przepustu na Kanale Opatowskim na drodze gminnej Chwałszyce – Podstolice
 • dokończenie, w kierunku Podstolic dywaniku (700 m), obudowanie przepustu, zamontowanie barierki na Kanale Opatowskim
 • w kierunku Kokoszek nowy dywanik asfaltowy, założenie nowe przepustu
 • obudowanie przepustu na krzyżówce drogi powiatowej Gąsiorowo – Stroszki
 • utwardzenie drogi tzw. czereśniówki

 

2. NASADZENIA

 • w samej wsi i na drogach dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych

 

3. DROGI PIESZO ROWEROWE

 • ze względu na duże natężenie ruchu  należałoby zbudować drogę pieszo-rowerową przy drodze powiatowej od wiaduktu kolejowego w kierunku Stępocina

 

4. STĘPOCIN

 • nowy dywanik asfaltowy na drodze powiatowej w kierunku Kokoszek
 • utwardzenie drogi powiatowej Stępocin-Stroszki
 • utwardzenie destruktem drogi Stępocin-Dzierżnica
 • nowe oświetlenie drogi Stępocin-Chwałszyce
 • przebudowa byłego sklepu na magazynek

 

5. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW

 

6. PODNOSZENIE ESTETYKI WSI

 

Drodzy Wyborcy, aby przedstawione CELE były realizowane warto pójść do urn i dokonać właściwych wyborów. Dlatego proszę Was, głosujcie na mnie ! Za oddane głosy z góry dziękuję i obiecuję, że nie zawiodę Was.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

 

 

Materiał wyborczy finansowany przez KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW.