Małgorzata Mirecka

Okręg wyborczy nr 9 Miasto Nekla – ulice: cz. ulicy Dworcowej (numery nieparzyste od 17-19B oraz od nr 21-56), Irysowa, Jastrzębia, Kaczeńcowa, Konwaliowa, Krucza, Malwowa, Nad Maskawą, Orla, Różana, Sokolnicza, Sowia, Starczanowska, Żurawia

 

O MNIE

Mam 66 lat. Jestem geodetą uprawnionym, obecnie na emeryturze. Jestem mężatką, mam córkę i syna oraz dwoje wnuków. Lubię czytać książki. Dużo podróżuję, uwielbiam turystykę górską. Kocham przyrodę: zwierzęta, kwiaty, drzewa.

 

DOŚWIADCZENIE I OSIĄGNIĘCIA

Od 1990 roku pracowałam w administracji publicznej: Urzędzie Rejonowym we Wrześni, później w Starostwie Powiatowym. Zajmowałam się geodezją i gospodarką nieruchomościami (zwłaszcza przekształceniami własnościowymi). Zawsze udzielałam się społecznie. Uczęszczałam i zabierałam głos na spotkaniach publicznych i posiedzeniach Rady Miejskiej Gminy Nekla, między innymi w sprawach braku uchwały Rady o konsultacjach społecznych, powołania wspólnej komisji w sprawie zespołu pałacowo- parkowego, opracowania obowiązkowego programu opieki nad zabytkami. Byłam inicjatorem publikowania rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych przez gminę.

W lutym 2017 r. zgłosiłam swoje pomysły na zagospodarowanie zespołu pałacowo – parkowego w Nekli. Brałam udział w różnych szkoleniach, sympozjach i debatach społecznych, między innymi w   I Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich w Warszawie. Swoje doświadczenie i wiedzę chciałabym spożytkować jako radna.

 

CELE

  • rozwiązywanie problemów dotyczących nieruchomości, ładu przestrzennego, kultury, zabytków, ochrony środowiska,
  • zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców,
  • informowanie mieszkańców o planach związanych z inwestycjami,
  • usprawnienie komunikacji władz gminnych z mieszkańcami,
  • rewitalizacja otoczenia dworca kolejowego,
  • rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Nekli.

 

Materiał wyborczy finansowany przez KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW.